Dům pro seniory Nížebohy

Dům pro seniory se zajištěním komplexních služeb na vysoké úrovni 24 hodin denně v přijemném a klidném prostředí obce 

                  Nížebohy                    

       Poskytujeme ubytování a ošetřovatelskou péči v domácím klidném prostředí.

       Možné i krátkodobé pobyty.

      Ubytování a služby je zde možno poskytovat bez věkového omezení.

Dům pro seniory Nížebohy

Comments are closed.