Podmínky přijetí

Svět pro seniory nabízí ubytování a služby klientům všech věkových kategorií a s téměř jakýmkoliv zdravotním či psychickým onemocněním, které není v akutním stádiu a tudíž není nutná nepřetržitá zdravotní péče. Pokud hledáte vhodné ubytování a péči pro své blízké, je náš rodinný dům pro seniory ideální volbou.

Svět pro seniory není klasický domov pro seniory, či domov důchodců, ale je bydlením velmi podobného typu.

Volná místa dům pro seniory

Náš rodinný dům pro seniory může nabídnout 20 míst pro zájemce o bydlení. Volná místa v domě seniorů jsou průběžně k dispozici, pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Snahou a ideou je, aby byl opravdovým domovem pro naše klienty - převážně seniory.

Cílová skupina domu pro seniory

Nejčastěji naše služby využívají senioři s velmi omezenou soběstačností po cévní mozkové příhodě, s demencí či Alzheimerovou chorobou. Na přechodnou dobu pak také rodiny, které pečují dlouhodobě o nemocné s roztroušenou sklerózou, po dětské mozkové obrně či s psychiatrickým onemocněním.

Co potřebujete k přijetí do našeho rodinného domu pro seniory?

  • výpis ze zdravotní dokumentace od obvodního lékaře nebo propouštěcí zprávu z nemocnice
  • kartičku pojištění
  • občanský průkaz
  • léky minimálně na 3 dny
  • vlatní inkontinentní pomůcky

Pokud současný praktický lékař klienta není ochoten docházet v případě potřeby k nám, je možné přeregistrovat klienta k praktickému lékaři, s nímž spolupracujeme a který k nám pravidelně dochází.

Domovy pro seniory volná místa

Pokud hledáte mezi domovy pro seniory volná místa, věříme, že Vás osloví právě náš Svět pro seniory, který není přímo domovem seniorů, ale zařízením velmi podobného typu. S případnými dotazy se na nás můžete kdykoliv obrátit.