Krabčice

Dům pro seniory Svět pro seniory

Dům seniorů - Svět pro seniory

 

 

  • Hledáte kvalitní ubytování a péči pro své blízké?
  • Hledáte lidský a přátelský přístup od těch, kteří se o Vašeho člena rodiny starají?
  • Přejete si, aby výrazná imobilita či demence nebyla překážkou prožití důstojného stáří?

Pak je náš rodinný dům pro seniory v Krabčicích tím pravým místem!

 

Jaký je náš dům pro seniory?

Klidné a útulné zázemí našeho domu pro seniory v Krabčicích s kapacitou 20 osob zajišťuje klientům téměř domácí prostředí, bydlení a atmosféru, ve které lze díky dostatečnému personálnímu zajištění poskytovat plně individuální a lidskou péči.

Stejně jako v domovech pro seniory je denní program vždy přizpůsoben individuálním potřebám a přáním jednotlivých klientů. Snažíme se co nejvíce podporovat zachování soběstačnosti a mobility klientů a podporovat aktivní účast nebo alespoň plánování péče o jejich osobu. Pravidelně připravujeme volnočasové aktivity založené na relaxačních a pohybových programech.

Filozofie našeho rodinného domu seniorů

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně s ohledem na jejich představy a přání a poskytujeme jim komplexní pečovatelskou službu. Ani vysoký stupeň závislosti, jak v oblasti fyzické mobility či poruch psychických (demencí), nám nebrání zajistit u takto nemocných běžné denní činnosti a zvyklosti, které dělají člověka člověkem: oblékání do civilního oblečení, posazení na vozík a pohyb po budově, v teplejších měsících pohyb venku, setkávání s ostatními obyvateli, možnost výběru jídla dle chuti, účast na společenských aktivitách.

Ubytování a služby:

  • dlouhodobé
  • přechodné (k odpočinku pečujícího nebo rekonvalescenci po hospitalizaci)

Rodinný dům pro seniory a další služby

Dům seniorů se na Vás těšíV rámci nabízených služeb - sociální a zdravotní péče - je také možné využít rehabilitaci, kterou jsme schopni zajistit jak na odborné úrovni fyzioterapeuta, tak po stránce zpětného začlenění do běžných činností.

V rámci naplnění volného času je měsíčně sestavován plán aktivizačních činností, který je přizpůsoben tak, aby se ho mohl účastnit každý klient, a to jak u nás, tak mimo areál.

Pravidelně využíváme venkovní posezení na přilehlé zahradě, kde mohou v letních měsících klienti posedět, obědvat nebo zde organizujeme společné akce.

Svět pro seniory Krabčice není klasický domov důchodců, či domov pro seniory, ale svými komplexními službami je mu velmi blízký - podmínky přijetí.

Těšíme se na Vaši návštěvu v našem rodinném domě pro seniory v Krabčicích!