Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou

Základem kvalitní péče o imobilní klienty je profesionální pečovatelská služba, kterou v našem rodinném domě seniorů externě zajišťuje tým zkušených pečovatelek.

Pečovatelská služba je ve Světě pro seniory poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pečovatelské úkony jsou naplánovány při příjmu klienta spolu se sociální pracovnicí a rodinou na základě potřeb a přání klienta. Zahrnují hygienickou péči, pomoc při oblékání a svlékání, péči o pokožku, prevenci dekubitů, výměnu ložního prádla a osobního prádla, pomoc při jídle, doprovod při zájmových činnostech, zprostředkování kontaktu s okolím atd.

Vybavení pro práci pečovatelské služby

Svět pro seniory má k dispozici veškeré moderní vybavení: elektrický zvedák, pomůcky pro manipulaci s imobilními pacienty a profesionální přípravky pro hygienu a péči o pokožku. Jsme plně vybaveni k fungování jako běžný pečovatelský dům.

Stravování v rámci pečovatelských služeb

V rámci pečovatelských služeb je ve Světě pro seniory zajištěno kvalitní stravování, na které klademe zvláštní zřetel. Odpovídá požadavkům na stravu pro seniory a zároveň je individuálně přizpůsobeno jejich požadavkům a chutím. Obzvláště dbáme na způsob úpravy stravy a podání tak, aby vyhovoval i těm, kteří mají se zpracováním a polykáním tuhé stravy obtíže. Zároveň pak klademe důraz na zajištění pitného režimu, který je základem udržení zdraví.

   Sociální služby v našem zařízení externě zajišťuje spolek OPORA.

Svět pro seniory může také připomínat domy s pečovatelskou službou.

Domy s pečovatelskou službou se zaměřují na maximálně individuální a lidský přístup ke svým klientům, kde si plán péče a její rozsah může určit každý uživatel dle svého aktuálního stavu - stejně je to i v našem domě pro seniory.