Volnočasové aktivity

Aktivizace jsou relaxační a pohybové programy, které se pojí s naplněním volného času, kdy aktivity při něm konané mohou zlepšovat soběstačnost seniora a posílit jeho psychickou i fyzickou kondici. Aktivizace slouží k uchování dosavadních schopností, k zachování důstojnosti, ke kompenzování získaných deficitů. Je založena na dobrovolnosti a měla by se týkat fyzické i psychické stránky jedince. Zachovává respekt k individualitě, navazuje na vzpomínky a potřeby z dětství. Při aktivizaci je dobré, aby senioři slyšeli, že nikdy není pozdě začít.

Naše filozofie volnočasových aktivit

Z našich aktivit nevylučujeme ani klienty imobilní a snažíme se, aby se do některých aktivit mohly zapojit i rodiny jak klientů, tak zaměstnanců, a tím se vytvářela veselá a rodinná atmosféra.

Větší akce

V průběhu roku jsou připraveny výlety mimo zařízení, kde se mohou klienti dostat do přírody, nebo se setkat s jinými lidmi – ZOOPARK, výstavy, divadelní představení, kino.

Pravidelně připravujeme kulturní a společenské akce - kulturní odpoledne se zpěvem, hudbou, tancem. V létě pak aktivity na zahradě – pálení čarodějnic, grilování, sportovní den.

Měsíční plán aktivit


Každý měsíc sestavujeme plán akcí, na kterém se můžou podílet svými nápady i samotní klienti, a zároveň obsahuje každou z metod aktivizace:

  • trénink paměti – vytváření anagramů, kvízy, doplňování písní, historické doplňovačky, křížovky, hry na paměť slovní, stolní, vizualizace, smyslový trénink
  • relaxační terapie -  muzikoterapie, aromaterapie, relaxace těla – taneční terapie
  • tvoření – výroba z papíru, přírodnin a jiných materiálů, výtvarná činnost

Do plánu akcí zařazujeme oslavy narozenin a další akce spojené s aktuálními svátky a tradicemi.

Dále je možno zařadit dle přání a aktuálních možnosti další aktivity:

Taneční terapie, společné procházky, skupinová cvičení, hraní společenských her, canisterapie, filmy na přání, pečení, předčítání.

Individuální aktivizace

Každý týden bude probíhat individuální aktivizace u klientů, kteří se ze zdravotních či psychických důvodů nemohou nebo nechtějí účastnit společné aktivizace.

Věříme, že s našimi volnočasovými aktivitami budete v našem rodinném domě pro seniory spokojeni.